באר שבע נכללה ברשימת היישובים באזור המיוחד

באר שבע נכללה ברשימת היישובים באזור המיוחד

באר שבע נכללה ברשימת היישובים באזור המיוחד, בשלב זה יוענקו הפיצויים רק בעבור אוקטובר וייבדקו מחדש בסוף נובמבר, כל הפרטים והמסלולים.

ועדת הכספים אישרה את תקנות הפיצויים (מס רכוש) בגין נזק עקיף ליישובי הספר בדרום ובצפון, וליישוביי “אזור מיוחד” הממוקמים עד 40 ק”מ מגדר הגבול עם עזה בדרום ולישובים במיקומים רגישים בצפון, בהתאם להנחיות כוחות הביטחון.

בין השאר, נכללות באזור המיוחד הערים נהריה, באר שבע ואשדוד, נתיבות ואופקים. העיר אילת, שנתונה בשבועות האחרונים תחת מתקפות טילים מתימן, נותרה בחוץ. כך גם העיר ראשון לציון, שפקידי האוצר הביאו כדוגמת נגד כשתהו מדוע שר אוצר בצלאל סמוטריץ’ הורה להעניק פיצויים לבאר שבע.

במסגרת הדיונים הוכנסו לבקשת חברי הוועדה תיקונים שונים לשיפור התקנות ולרווחת העסקים: בין השאר הוגדל סכום הפיצוי היומי בגין פיצוי למעסיק במסגרת מסלול שכר עבודה; הוגדלה קבוצת הזכאות לזכאי מסלול שכר עבודה; לראשונה ניתן לחקלאים פיצוי במסלול המורחב הדומה למסלול האדום למרחק של עד 20 ק”מ בדרום; התווסף מסלול פיצוי ירוק לחקלאות במרחק של 20-40 ק”מ מגבול עזה עם מקדם פיצוי מוגדל; התווספו ענפים שהוחרגו בתחילה; והוארכה תקופת הגשת התביעות.

האוצר סירב לדרישת ראשי מועצות, שחלק מיישוביהן הם ישובי ספר, להכליל את כל הישובים במועצה כזכאי המסלול האדום. בהמשך למחאה נחרצה של ראשי המועצות סיכמה הוועדה עם סמנכ”ל משרד האוצר כי תעשה בחינה נוספת לעניינם לקראת הפיצוי לחודש נובמבר. לפי הסיכום, במידה שתמצא הדרך להכלילם, יינתן להם הפיצוי רטרואקטיבית גם עבור חודש אוקטובר. יו”ר הוועדה ח”כ משה גפני ציין כי במידה ולא תמצא הדרך, יינתן התקצוב לישובים אלה בצורת מענק מיוחד.

פיצויים ליישובי הספר: המסלול האדום

ועדת הכספים אישרה את התקנות המעגנות מנגנוני פיצוי מוגדלים בגין נזק עקיף – על פגיעה בהכנסות עסקים ותשלומי שכר לעובדים – ליישובים שנקבעו בתקנות כיישובי ספר המוגדרים כ”מסלול האדום”. רשימת יישובי הספר מתעדכנת מעת לעת בהתאם לשיקולים ביטחוניים וכוללת יישובים המצויים בסמיכות לרצועת עזה או לגבול הצפוני של ישראל.
יישובי הספר זכאים למסלול אדום ולפיצוי מלא בהתאם לתנאים בגין נזק עקיף, וממוקמים בגבולות של 0-7 ק”מ בדרום ו-0-9 ק”מ צפון. לרשימה זו נוספו לאחרונה אשקלון ומבקיעים, וזאת בטענה שהפגיעה המורחבת בהם דומה ליישוביי הספר.
תביעת הפיצוי במסגרת המסלול האדום אינה מוגבלת לאופן חישוב כזה או אחר, והוא ניתן ללא מגבלת סכום פיצוי מקסימלי. לצד כך, הפיצוי ניתן במקרה של הפסקת פעילות ממושכת, והמבקש נדרש להוכיח את התרחשות הנזק העקיף, היקפו והקשר הסיבתי בינו ובין אירוע הלחימה.

עד 40 ק”מ מהגבול: יישובי אזור מיוחד

לצד המסלול האדום כוללות התקנות שלושה מסלולי פיצוי ב”מסלול הירוק”: מסלול מחזורים, מסלול שכר עבודה ומסלול חקלאים. למסלולי פיצוי אלו זכאים יישובים שזכו להגדרה חדשה כ”יישובי אזור מיוחד”. אלו ככלל יישובים הממוקמים עד 40 ק”מ מגדר הגבול עם עזה בדרום בהתאם להנחיות פיקוד העורף, וכן ישובים במיקומים רגישים בצפון בהתאם להנחיות פיקוד צפון. הפיצויים לפי מסלולים אלה לרוב נדיבים יותר מהמסלול שנקבע למתן פיצויים בשאר הארץ לפי חוק הסיוע הכלכלי.

בדרום הארץ, האזורים הרלוונטיים לתקנות הינם יישובי עוטף עזה (שרובם, ככולם, נכללים כאמור בהגדרת ישוב ספר וזכאים למסלול האדום), מערב הנגב, מרכז הנגב, מערב לכיש ולכיש, כפי שאלו מוגדרים בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף. בין השאר, נכללות באזור המיוחד הערים נהריה, באר שבע, אשדוד, נתיבות, אופקים, קריית גת, קריית מלאכי ורהט.

לדרישת ועדת הכספים נבחן שוב מצבם של מספר ישובים דרוזים שהישובים הסמוכים להם נכללו במסגרת כך, ונמצא כי נוכח הפעילות הצבאית באזורם והפגיעה בעסקים בהם, זכאים גם הם להיכנס לרשימה. האמור הוא בישובים כסרא סמיע, ינואח, ג’ת ובית ג׳אן. במסגרת הבחינה נמצאו זכאים גם היישובים יסוד המעלה ושדה אליעזר.

התקופה שנקבעה עליה יינתן הפיצוי הוא בשלב זה מ-7 באוקטובר 2023 ועד 31 באוקטובר 2023. במהלך הדיונים עלו קריאות מצד חברי הוועדה להאריך את התקופה, אך באוצר הסביר כי נוכח כך שבכל מבצעי המלחמה הקודמים הביאו את התקנות בדיעבד ולא מראש בתום חודש נובמבר, לאחר שיצטבר מספיק מידע לגבי ההתנהלות בחודש זה, יובאו תקנות המשך עבורו.

יישובי הספר יוכלו לבחור בקבלת פיצויים במתווי המסלול הירוק הניתן ליישובי אזור מיוחד, ככל שיעדיפו זאת על פני המסלול האדום. הפיצוי בכל המתווים יינתן אך ורק בגין נזק אשר נגרם כתוצאה מאירועי לחימה. תנאי הכרחי לפיצוי הוא תשלום שכר עבודה לעובד בימי הלחימה. בנוסף לדרישת הוועדה הוארכה תקופת הגשת התביעות לכלל המסלולים ל-4 חודשים במקום 3 בלבד במקור.

מסלול מחזורים: לפי ירידה בהכנסות

מסלול מחזורים הוא מתווה לפיצוי עסקים הממוקמים באזור המיוחד בגין אובדן הרווחים, המחושב בהתאם לירידה במחזור עסקאותיהם. הפיצוי מחושב על בסיס אובדן הרווח של העסק, בהתאם לירידת המחזורים שלו בתקופת הלחימה ביחס לתקופת הבסיס, במגבלת תקרת פיצוי של 2.5 מיליון שקל לעוסק.

הפיצוי יינתן לגבי תקופת הדיווח של הניזוק על אוקטובר 2023 ככל שבתקופה האמורה הייתה ירידה במחזור העסקאות של העסק, ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2022. המתווה כולל התאמות בנוסחת הפיצוי לעסקים שהחלו את פעילותם לאחר תחילת תקופת הבסיס, עוסקים פטורים, עוסקים המדווחים למע”מ מדי חודשיים, מוסד ציבורי ואיחוד עוסקים.במסגרת מסלול זה הוכלל לדרישת הוועדה גם קבלן כוח אדם, בהגבלת אחוז הזכאות, כאשר בתקנות המקוריות הדבר לא נכלל.

מסלול שכר עבודה: על תשלום לעובדים חסרים
מסלול שכר עבודה הוא מתווה לפיצוי עסקים בגין אובדן שכר עבודה המשולם לעובדים המתגוררים באזור המיוחד. לדרישת ועדת הכספים הועלה הסכום היומי ל-520 שקל ליום עבודה לכל עובד, במקום 500 שקל בהצעת התקנות במקור.

הפיצוי יינתן בגין היעדרות עובד המועסק במוסד חינוך שנסגר על פי הנחיות פיקוד העורף או בשל איסור התקהלות; היעדרות עובד שנדרש להשגיח על ילד שטרם מלאו לו 14 ומוסד החינוך בו הוא לומד נסגר בשל המצב הביטחוני; או שהעובד הינו אדם עם מוגבלות או שהוא בן משפחה המשגיח על ילד עם מוגבלות, פיזית או קוגניטיבית. בתחילה קבוע התקנות כי הדבר יהיה נכון רק להורה שמשגיח על ילד עם מוגבלות, וההקלה הורחבה לכל בן משפחה משגיח לדרישת הוועדה.

כן נקבע לדרישת הוועדה כי הורים עובדים שהם תושבי יישוב שפונה בהתאם להחלטות הממשלה, אינם צריכים לעמוד בתנאים לעיל. כך גם סוכם שינהג לגבי הורה בעיר אשקלון, אף שזו פונתה חלקית. כן נקבע לדרישת הוועדה כי הפיצוי ינתן גם לעצמאי שעסקו מחוץ לאזור המיוחד.

מסלול חקלאים: פיצוי ייחודי לענף

בשל מאפיינים שונים של ענף החקלאות, כמו גם העונתיות והתנודתיות הקיימת בענף, נמצא כי חישוב לפי מסלול מחזורים לפרק זמן של חודש או חודשיים לא יוכל לבטא את הנזק הממשי שנגרם לחקלאים, וייצור עיוות. לכן נקבע מסלול נפרד לחקלאים שבו יוכלו לקבל פיצוי כתחליף למסלול המחזורים.
החקלאים יכולים לתבוע פיצויים בהתאם לנזק הממשי שנגרם להם מהלחימה, במסלול הדומה במהותו למסלול האדום וזאת עד למרחק של 7-20 ק”מ מגבול עזה, בתקרה של 3 מיליון שקל.

לצד כך נקבע לדרישת הוועדה גם מסלול פיצוי ירוק לחקלאות במרחק של 20-40 ק”מ מגבול עזה, עם מקדם פיצוי מוגדל של 1.3. גם עסקי חקלאות הזכאים למסלול האדום או למסלול הדומה לו בטווח של עד 20 ק”מ מהגבול יכולים לבחור במסלול זה במידה וירצו.

מאמרים שאולי יעניינו אתכם
גראנד קניון בבאר שבע נפתח למרות ההנחיות
גראנד קניון בבאר שבע נפתח למרות ההנחיות

הגרנד קניון באר שבע, פתח  במחאה על ההחלטה לאשר את פעילות מתחמי הקניות הפתוחים, ואת המתחמים הסגורים לא לפתוח, אך - קראו עוד

אשדוד ניצחה את הפועל באר שבע 0:2
אשדוד ניצחה את הפועל באר שבע 0:2

מ.ס אשדוד ניצחה בשבת  0:2 את הפועל באר שבע במחזור השביעי בליגת העל, בכך עלתה אשדוד לחלק  העליון של הטבלה. - קראו עוד

ועדת התכנון של באר שבע כבר לא ועדה עצמאית
ועדת התכנון של באר שבע כבר לא ועדה עצמאית

במינהל התכנון שוקלים שלא להמליץ על חידוש תוקף המינוי של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה באר שבע כוועדה עצמאית, לאחר שהמנוי - קראו עוד

באר שבע הביקושים לשכירות – ירידה חדה
באר שבע הביקושים לשכירות – ירידה חדה

שוק הנדל"ן בבאר שבע  נפגע קשה מאוד והביקושים לשכירות ירדו בכ- 30% זאת בעקבות נטישת הסטודנטים את הדירות המושכרות הסמוכות - קראו עוד

חשד להתעללות בגן פרטי בבאר שבע
חשד להתעללות בגן פרטי בבאר שבע

הורים לפעוטות בני שנתיים בגן פרטי בבאר שבע הגישו תלונה במשטרה, בחשד שגננת התעללה בילדיהם. זאת  לאחר שחשו שינוי בהתנהגות - קראו עוד

הפועל באר שבע: אם ז’וזואה יבקש לעזוב, במועדון לא יעמדו בדרכו.
הפועל באר שבע: אם ז'וזואה יבקש לעזוב, במועדון לא יעמדו בדרכו.

השחקן הפורטוגלי ז'וזואה של הפועל באר שבע לא מפסיק עם הסקנדלים שלו והתקוטט עם הבלם עמית ביטון באימון, במהלך משחקון - קראו עוד

מחר גרנד קניון באר שבע יפתח
blank

לקראת הפיילוט של פתיחת הקניונים, יפתח גם גרנד קניון בבאר שבע – אז איך ייראו הקניות תחת הגבלות הקורונה? קבינט - קראו עוד

רשת טיב טעם פותחת סניף בבאר שבע
רשת טיב טעם פותחת סניף בבאר שבע

הרשת המזוהה עם האוכלוסייה מחבר העמים ודואגת לייבא מוצרים ממזרח אירופה הערבים לחיך של אוכלוסייה זו. בשנה האחרונה החלה הרשת - קראו עוד

כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע שרצח את בת זוגו
כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע שרצח את בת זוגו

כך הוא נראה זמן קצר לאחר הרצח – וכן ברגעים שבו עצרו אותו השוטרים ומנעו ממנו לשים קץ לחייו כתב - קראו עוד

באר שבע בדרך להיות עיר חכמה
באר שבע בדרך להיות עיר חכמה

מדובר במערכות שליטה ובקרה חכמות שישלטו ממרכז שליטה עירוני, ויכללו את מערכות האזעקה, כריזה ניהול רמזורים בכל העיר מערכות הקשר - קראו עוד

הפועל באר שבע הפועל חיפה תיקו 2-2
אשדוד ניצחה את הפועל באר שבע 0:2

בפרשת ז'וזואה ממאנת להידחק ומשפיעה עדיין על האווירה בהפועל באר שבע, במשחק הערב בין הפועל באר שבע והפועל חיפה נפרדו - קראו עוד

תושב באר שבע הורשע באיומים על ראש הממשלה נתניהו ובנו
תושב באר שבע הורשע באיומים על ראש הממשלה נתניהו ובנו

תושב באר שבע בן 39 צייץ בחשבון הטוויטר שלו: "מישהו יודע על הכנות להתנקשות ברה"מ? נראה לי הגיע הזמן". אמירה - קראו עוד

-----------------------------------------------------------------------

הצטרפו אל צוות הכותבים שלנו יש לכם סקופ?, חדשות? תוכלו לשלוח אלינו ולאחר בדיקת החומר נפרסם. ניתן לדווח על חדשות אל העורך במייל כתובת המייל: rentatar@gmail.com - שלחו כאן אימייל על פי ''שימוש הוגן'' המעוגן בסעיף 19 לחוק זכויות יוצרים, התשס"ח-2007. המערכת שלנו מכבדת זכויות יוצרים ועושה כל מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המועברים אלינו, אם זיהיתם בכתבות או הידיעות צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות למערכת ולבקש קרדיט או לבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: rentatar@gmail.com - שלחו כאן אימייל