תג ארכיון: באר שבע נכללה ברשימת היישובים באזור המיוחד

באר שבע נכללה ברשימת היישובים באזור המיוחד

באר שבע נכללה ברשימת היישובים באזור המיוחד

באר שבע נכללה ברשימת היישובים באזור המיוחד, בשלב זה יוענקו הפיצויים רק בעבור אוקטובר וייבדקו מחדש בסוף נובמבר, כל הפרטים והמסלולים.