אתה גולש בקטגוריה: בסורוקה לא הסכימו לקבל מחבל לטיפול רפואי