אתה גולש בקטגוריה: הוסרו ההגבלות על מערכת החינוך בב”ש