אתה גולש בקטגוריה: הורחב מתווה הפיצויים עד 40 ק״מ מהעוטף והוא כולל את באר שבע