תג ארכיון: הסכם בינלאומי

ראש עיריית באר שבע חתם על הסכם בינלאומי גרמניה

רוביק דנילוביץ נפגש עם ראש עיריית מינכן, דיטר רייטר. בעיר נערך מפגן תמיכה בישראל.

חדשות