אתה גולש בקטגוריה: חברי קיבוץ נירים בהדלקת נרות חנוכה בבאר שבע