אתה גולש בקטגוריה: חולצו ניצולים מדירה שעלתה באש ברחוב רוטנברג בבאר שבע