אתה גולש בקטגוריה: “חיפשתי חפץ חד כדי להתאבד אם המחבלים יתפסו אותי”