תג ארכיון: חשוד נאזק לסורג חלון בתחנת באר שבע

חשוד נאזק לסורג חלון בתחנת באר שבע

חשוד נאזק לסורג חלון בתחנת באר שבע

חשוד מתמודד נפש שנעצר על בחשד לאלימות במשפח ובחשד של אלימות כלפי שוטרים נאזק באופן ברוטלי לסורג של חלון במשטרה