אתה גולש בקטגוריה: מיום שלישי תופסק תנועת הרכבות מדרום לתל אביב