תג ארכיון: פיקוד דרום

התחזה לקצין חדר לפיקוד דרום בבאר שבע והשיג מידע סודי ביותר

צילום דובר צהל

ית המשפט הותיר לפרסם מעט פרטים מהפרשה החמורה, לפיה הנאשם הצליח לחדור לבסיס פיקוד דרום בבוקר השבת השחורה, תוך שהוא מתחזה לקצין ומתעד חומרי מודיעין סודיים