אתה גולש בקטגוריה: ראש עירית באר שבע פרסם הנחיות ועדכונים לתושבים