תג ארכיון: שכונת הרקפות

 יוצא לשיווק 915 יח”ד בשכונת הרקפות בבאר שבע

פיתוח שכונת רקפות באר שבע- החברה הכלכלית לפיתוח באר שבע

מ”י ומשרד השיכון הוציאו מכרזים ליזמים עבור 915 יח”ד. המכרז ל-799 יח”ד כולל 7 מתחמים, שבכל אחד מהן ניתן לבנות בין 42 ל-177 יח”ד. מחצית מהדירות יימכרו במחיר מטרה,