תג ארכיון: תאגיד המים מי שבע הודיע על הקלות לתושבי באר שבע

תאגיד המים מי שבע הודיע על הקלות לתושבי באר שבע

מי שבע הודיעה על דחיית תשלומים בזמן המלחמה לתושבי באר שבע זאת בהתאם לקריטריונים שהגדירה רשות המים לאוכלוסיות זכאיות

מי שבע הודיעה על דחיית תשלומים בזמן המלחמה לתושבי באר שבע זאת בהתאם לקריטריונים שהגדירה רשות המים לאוכלוסיות זכאיות