תג ארכיון: תכנית פינוי בינוי

תכנית פינוי בינוי מרכז אורן בבאר שבע

לאחר שנה אושרה להפקדה בפועל תכנית שקידמה עיריית באר שבע, הכוללת 641 דירות חדשות ומגדלי[...]

חדשות