אתה גולש בקטגוריה: תמונתו האחרונה של השוטר מהנגב שלחם מול המחבלים