בפעם השלישית נסגר מכרז מחיר מטרה ללא מציעים בבאר שבע

Pinterest LinkedIn Tumblr +

גם הפעם בפעם השלישית לא ניגשו מציעים למכרז ל-953 יח”ד. גם מכרז ל-312 יח”ד להשכרה, רמ”י ממשיכה להתקשות בשיווק מגרשים בשכונת רמות בבאר שבע: מכרז מחיר שלישי ל-953 יח”ד נסגר בימים אלה ללא מציעים, לאחר כישלון בשני מכרזים קודמים. בנוסף, מכרז ל-312 יח”ד להשכרה נכשל אף הוא לאחר שנסגר ללא מציעים.

בראשית השנה פרסמה רמ”י מכרז במסלול דיור במחיר מטרה לרכישת זכויות חכירה לבניית 1,109 יחידות דיור ב-7 מתחמים בבנייה רוויה בשכונת פסגת רמות. מהמכרז עולה כי מחצית מהדירות בכל מתחם מיועדות למכירה במחיר מטרה, ומחצית במחירי שוק חופשי. היטלי הפיתוח במכרז עמדו על 412.4 מיליון שקל עבור כלל המתחמים. לא בכל המתחמים נקבעו מחירי מינימום, אך עבור המתחמים שבהם נקבע מחיר שכזה, הוא עמד בסך הכל על 24.2 מיליון שקל. המכרז נסגר בחודש יולי ללא הצלחה, לאחר שלא הוגשה אף הצעה.
בעקבות זאת, הוחלט לפרסם שוב את המכרז, אך הוחלט לקצץ את הוצאות הפיתוח ב-19 אחוזים, ולהעמידן על 334 מיליון שקל. גם מחירי המינימום קוצצו בשיעור ניכר, ב-45 אחוז, ל-13.2 מיליון. אך למרות זאת, נמכר רק מתחם אחד, ל-156 יח”ד. החברה שזכתה במכרז היא ארז אלון יזמות ובנייה, שהציעה 5.9 מיליון שקל, בנוסף ל-37.4 מיליון שקל הוצאות פיתוח. מכיוון שהצעה זו הייתה היחידה, היא הייתה הזוכה. מחיר המינימום על הקרקע היה 2.6 מיליון שקל. ליתר 6 המתחמים, שכוללים 953 יח”ד ביחד, לא ניגשו מציעים.
בעקבות זאת, פורסם המכרז בשלישית, רמ”י כמעט שלא שינתה את העלויות במכרז, אך שינתה את היחס בין דירות במחיר מטרה לדירות במחיר שוק חופשי. במכרזים הקודמים, מחצית מיחידות הדיור היו במחיר מטרה ומחצית שנייה במחיר שוק חופשי. כעת המכרז מציע רק 40 אחוז מהדירות במחיר מטרה, ויתר 60 אחוז במחיר שוק חופשי. גם המכרז הזה הסתיים בשבוע שעבר בכישלון, לאחר ששוב לא ניגש אליו אף לא מציע אחד.
במקביל, הסתיים מכרז נוסף בשכונה בכישלון, מכרז לדיור בהשכרה, הכולל 312 יח”ד. המכרז פורסם בחודש מרץ השנה. מתוך כלל יחידות הדיור, קצת יותר ממחצית, 158 יח”ד, יועדו להשכרה ארוכת טווח, שבחלקה בעלות מפוקחת. יתר יחידות הדיור, 154 יח”ד, יועדו למכירה. עלויות הפיתוח שנדרשו עמדו בתחילה על 91 מיליון שקל, אך בחוברת המכרז העלויות ירדו ל-81 מיליון שקל. בשבוע שעבר, בתום 4 דחיות במועד הגשת ההצעות, הסתיים המכרז בכישלון, לאחר שאף מציע לו ניגש אליו.

שתף ברשתות החברתיות.

About Author

blank