תכנית פינוי בינוי מרכז אורן בבאר שבע

Pinterest LinkedIn Tumblr +

לאחר שנה אושרה להפקדה בפועל תכנית שקידמה עיריית באר שבע, הכוללת 641 דירות חדשות ומגדלי מגורים של עד 30 קומות, לצד בנייה מרקמית.

למעלה משנה לאחר שהוחלט להפקידה, אישרה הוועדה המחוזית דרום באופן סופי את הפקדתה של תכנית ההתחדשות במרכז אורן, המציעה 641 יח”ד חדשות. הוועדה המחוזית קבעה כי התכנית “מציעה שיפור תכנוני משמעותי במתחם”, והחליטה להפקידה לאחר שעמדה בכל תנאי ההפקדה.

blank

מדובר בתכנית פינוי בינוי, המציעה התחדשות עירונית במרכז אורן אשר הינו מוקד עירוני היסטורי, בעל חשיבות במורשת העיר באר שבע. שטח התכנית כ-32 דונם. גבולות התכנית הם ממזרח שדרות רגר, ממערב רחוב יוספטל גיורא, מדרום רחוב אברהם אבינו ומצפון גן יונתן.
התכנית מציעה הריסת המתחם הכולל את המרכז מסחרי ו-3 מבני מגורים הכוללים 42 יח”ד, ותחתיהם בניית מתחם מגורים מעורב שימושים, הכולל 18 מבנים חדשים ובהם 641 יח”ד. עוד מוצעת, רשת תנועת הולכי רגל מפותחת הקושרת את השכונה לסביבתה ופתיחת רחוב חדש, המחבר את רחוב יוספטל לשדרות רגר, לצד תוספת שטחים פתוחים לצרכי ציבור.
הבינוי המוצע כולל מגדלים בני עד 30 קומות, לצד בנייה מרקמית של 7-10 קומות. הוועדה המחוזית, שאישרה את התכנית להפקדה לפני קצת יותר משנה, קבעה כי: “התכנית מהווה דוגמה לתכנון יעיל במשאב הקרקע באמצעות קביעת תכסית בינוי גבוהה ותוך כך שמירה על בינוי מגוון שברובו אינו רב קומות, כך שעלות התחזוקה לדיירים תהיה זולה מתחזוקה של מבנים רבי קומות ויחידות הדיור יתאימו למגוון רחב של אוכלוסיות”.
הוועדה קבעה שורה של תנאים להפקדה בפועל, שרובם טכניים. בין השאר, הוועדה דרשה הטמעת הוראות המחייבות הקמת 15 אחוז מסך יחידות הדיור בכל תא שטח כיחידות דיור קטנות בנות עד 55 מ”ר. השבוע הוועדה קבעה כי כל התנאים להפקדה בוצעה, ואישרה את הפקדתה בפועל.
התוכנית ממוקמת בכניסה ל’מרכז אורן’, המהווה כשער הכניסה לעיר, על שטח של כ-32 דונם במתחם הרחובות- שדרות רגר ממזרח, רחוב יוספטל גיורא ממערב, רחוב אברהם אבינו מדרום וגן יונתן מצפון. כמו כן, התוכנית כוללת שבילי הולכי רגל המחברים את השכונה לסביבתה, פתיחת רחוב חדש המחבר את רחוב יוספטל לשדרות רגר ותוספת שטחים פתוחים.
התוכנית הינה ביוזמת עיריית באר שבע, ונערכה על ידי משרד גושן אדריכלים.

שתף ברשתות החברתיות.

About Author

blank