תג ארכיון: כישלון במכרז “מחיר מטרה” בב”ש: 6 מתוך 7 מגרשים נותרו ללא הצעות

כישלון במכרז “מחיר מטרה” בב”ש: 6 מתוך 7 מגרשים נותרו ללא הצעות

כישלון במכרז "מחיר מטרה" בב"ש: 6 מתוך 7 מגרשים נותרו ללא הצעות

בבאר שבע, נרשם כישלון גדול. שם שווקו 1,109 דירות, 6 מתוך 7 מכרזים נותרו ללא מציע. מתוך 1,109 דירות, רק 156 שווקו בהצלחה. ארז אלון יזמות זכתה במגרש במחיר של 5.9 מיליון שקל,