אתה גולש בקטגוריה: מועצת נאות חובב עברה לתחומה המוניציפלי של באר שבע