תג ארכיון: מועצת נאות חובב עברה לתחומה המוניציפלי של באר שבע

מועצת נאות חובב עברה לתחומה המוניציפלי של באר שבע

שר הפנים משה ארבל החליט להעביר את מועצת נאות חובב לתחומה המוניציפלי של באר שבע. המהלך נמשך כשש שנים הוועדה שבחנה את הנושא העריכה כי ההכנסות מהמפעלים יקפצו ב–60% בשנים הקרובות.