תג ארכיון: מכרזים בשכונת הפארק באר שבע

מכרזים בשכונת הפארק באר שבע

באר שבע הביקושים לשכירות – ירידה חדה

רשות מקרקעי ישראל מפרסמת שני מכרזים עם 85 דירות בשכונה החדשה, ללא מחיר מינימום
המגרשים המשווקים במכרז מיועדים לבנייה רוויה למגורים ומסחר