אתה גולש בקטגוריה: תקציב עיריית באר שבע לשנת 2021  -2 מיליארד שקלים