ארנונה גבוהה יותר בבניינים חדשים בבאר שבע

Pinterest LinkedIn Tumblr +

בקשה לתביעה ייצוגית הוגשה לבית המשפט וחשפה כיצד העירייה גבתה דמי ארנונה גבוהים בבניינים החדשים בעיר למרות מיקומם בשכונות שבהן הארנונה היתה נמוכה יותר. ההפרשים בין שכנים באותו רחוב יכלו להגיע לעשרות אחוזים בשנה.

בקשה לתביעה ייצוגית שהגיש תושב באר שבע חשפה כי עיריית באר שבע “אימצה” שיטה להגדלת הכנסותיה באמצעות גביית ארנונה גבוהה מדיירי בניינים חדשים בעיר. לפי בקשת התביעה, ב־2019 העירייה שינתה את מפת אזורי הגבייה מבלי לקבל אישור מהממשלה כנדרש. מאחר שכל בקשה לשינוי גובה הארנונה שאינה במסגרת שיעור העדכון שנקבע בצו הארנונה מחייבת קבלת אישור חריג משרי האוצר והפנים, התביעה טענה כי הגבייה שבוצעה אינה חוקית.
כבכל עיר, גם בבאר שבע ישנם אזורי גבייה לארנונה, בהם גובה התשלומים שונה האחד מהשני, והם משקללים משתנים רבים ובהם המעמד הסוציו־אקונומי של התושבים. במקרה המדובר, התביעה הוגשה על ידי משרד עו”ד חיים יוספי המייצג כ־170 דיירים בבניינים חדשים שבנתה חברת “האחים אוזן” ברחוב גולומב בעיר. מדובר בשלושה בניינים בני 15 קומות בשכונה ג’ שמסומנת במפת הארנונה כאזור שבו חיוב הארנונה הוא לפי אזור ב’, הנמוך יותר. לפי צו הארנונה, אזור ג’ מחויב בכ־43 שקל למ”ר לשנה, אזור ב’ ישלם כ־45 שקל, ואזור א’ ישלם כ־52 שקל. לפי התביעה, משמעות העלאת התעריף לדירות שהיו באזור ב’ וחויבו לפי אזור א’ עמד על שינוי שנתי של 15%, ובין אזור ג’ לאזור א’ קיים הבדל של כ־19%.
כך למשל, בעל הדירה שחתום על התביעה שילם עבור אזור א’ למרות שהדירה שלו היא באזור ב’. ההפרש שנגבה ממנו עבור 24 חודשים עמד על כ־2,700 שקל. בהתאם, מעריכה התביעה כי רק לגבי 170 בעלי הדירות במגדלים, העירייה תידרש להשיב עבור השנתיים שבהן התבצעה גבייה לא חוקית למעלה מ־2.75 מיליון שקל אליהם יתווספו גם הפרשי ריבית והצמדה, ובמקביל תידרש להשיב לדיירים במבנים חדשים נוספים בעיר שגם מהם בוצעה גבייה שאינה תואמת את סיווג הארנונה.

שיעור העדכון שנקבע בצו הארנונה ל־2023 עמד על 1.37%, ועל פי הקווים המנחים של משרד הפנים, השיעור המירבי לבקשה לחריגה עומד על 7.5%. בתביעה מוסבר כי גם אם העירייה היתה מגישה בקשה לחריגה ממילא זו לא היתה מאושרת השרים לא היו מאשרים אותה היות ששיעור ההעלאה חורג בערך פי שניים. בבקשה לתביעה נטען כי “הגבייה המופרזת מהווה חוסר סבירות קיצונית ואולי גם משיקולים זרים, בניסיון להגדיל את הכנסות העירייה מארנונה”.

לאחר הגשת בקשת התביעה, בעירייה ביקשו לחדול בדיון בחלק מהותי ממנה ולפי התובעים העירייה כבר החלה לזכות את הדיירים. הדיון שיימשך יעסוק בעיקרו בסכומי הפיצוי ובשכר הטרחה לעורכי הדין. מעיריית באר שבע נמסר כי “העירייה בחנה משפטית את הטענות שהועלו בתביעה והחליטה לקבל אחת מהן, ולתקן בהתאמה את אופן חיוב הארנונה. ביחס לטענות האחרות שהועלו, העירייה תגיב בבית המשפט”.

שתף ברשתות החברתיות.

About Author

blank